عشق زندگی

عشق و دختر
hello

 

656

4

 

 

   
درباره وبلاگ
--------------------------------------------------------------------------------

بر سنگ قبر من بنويسيد خسته بود
اهل زمين نبود نمازش شكسته بود
برسنگ قبر من بنويسيد شيشه بود
تنها از اين نظر كه سراپا شكسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد پاك بود
چشمان او كه دائماً از اشك شسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد اين درخت
عمري براي هر تيشه و تبر دسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد كل عمر
پشت دري كه باز نمي شد نشسته بود
دوستان من
نوشته های پیشین
نویسندگان وبلاگ
بخش ویژه
<